Terug naar je scoreblad

Dikdikdik, referentiescoretoepassing voor dé spelregels van het wiezen. Copyright (C) 2019,2020 Johan Vervloet

Dit programma is free software, je kunt het gebruiken, aanpassen of verspreiden onder de voorwaarden van de GNU Affero General Public License, zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation, versie 3 of (desgewenst) een latere versie.

De broncode staat op https://www.gitlab.com/rva-vzw/dikdikdik.

Let op! Ik maakte deze software in de hoop dat ze nuttig zou zijn, maar zonder enige garantie. De toepassing is niet veel uitgebreider getest dan op de kaartavonden van onze eigen club, dus als er op een gegeven moment echt veel gebruikers zouden zijn, kan het best zijn dat ze het begeeft.

Ik kan wel wat hulp gebruiken bij het themen van de app. Mocht je je geroepen voelen: let me know!